Gläntans kursgård

Gläntans historia


Den urspungliga byggnaden var en liten del av nuvarande matsal, inte mer. Den stod i form av en barack för norska flyktingar i Furudal under 2:a världskriget. Baracken hamnade på denna plats någon gång på 60-talet och blev då använd av SSU Viksjöfors. De var då enligt uppgift en av Sveriges största SSU-klubbar med ca 500 medlemmar. Detta mycket beroende på att de ordnade dans utomhus här vid baracken. Senare, under slutet av 60-talet eller början av 70-talet så upphörde användandet av SSU.


1979 var Unga Örnar-distriktet i Gävleborg på jakt efter en plats att hålla sin lägerverksamhet på. De åkte runt i länet och fick på något sätt reda på att Korsnäs ägde marken där nuvarande lägerplats ligger. De fick då också se den barack som stod här då och kollade vem som var ägare. I sammanhanget insåg Unga Örnar att de behövde en plats att köra ledarutbildningar för läger på och då passade det bra att utveckla en enkel kursgård alldeles nära där lägren skulle genomföras.


Efter kontakt med Korsnäs och dåvarande ordförande i Pappers där, Lennart Wiberg, så fick de reda på att de också ägde marken där baracken stod och de fick köpa båda markerna. Köpet gjordes dock av en fristående ideell stiftelse som Unga Örnar bildade tillsammans med Viksjöfors socialdemokratiska förening och en organisation kallad Gläntans Vänner som man då bildade. Ägare till både Gläntan och lägerplatsen blev alltså Stiftelsen Gläntan.


Unga Örnar var drivande i detta men även S-föreningen ställde upp med ideellt engagemang och man beslutade att bygga nuvarande kurslokal i Föreningshuset. Bygget gjordes ideellt och man byggde sedan rum 1-6 också. Allt detta gjordes mellan 1979 – 1981. 1982 fick Unga Örnar pengar från Allmänna Arvsfonden för att bygga ut Gläntan med Örnboet som skulle vara anpassat för familjeboende och barnverksamhet. Samma år genomfördes också vad som kallades ”Storlägret” och stort var det med hela 700 deltagare nere vid lägerplatsen. Bygget genomfördes delvis genom att Södertälje kommun i avtal med Unga Örnar Gävleborg anordnade någon typ av ”byggutbildning” för s k värstingar från Södertälje.


1983 invigdes Örnboet av dåvarande socialminsiter Gertrud Sigurdsen.


Planerna gick sedan vidare och man fick nya bidrag för att 1986  bygga rum 7-10 och källaren i Föreningshuset samt Kalles stuga. Något senare fick man också Wibergsgården i form av en gåva från Korsnäs till Lennart Wiberg när han fyllde 60 år. En gåva till UÖ i stället för egen present alltså.


1994 gjordes en utbyggnad och en total reparation av köket i Föreningshuset med bidrag från Länsstyrelsen.


Fr o m 1993 tog ABF Gävleborg över som delägare efter Viksjöfors S-förening som då inte orkade längre. Sedan dess har ABF haft det största driftsansvaret, bokningar och ekonomihanteringen för kursgården som också blivit mer av kurs- än lägergård.